Styrelse

Ordförande:
Karl-Gustav Bartoll, ordförande NTF i Jönköpings län

Ledamöter:
Hans Jarstig, kommunalråd Habo kommun
Henrik Jansson, oppositionsråd Mullsjö kommun
Marie Johansson, kommunalråd Gislaveds kommun
Leif Andersson, 2:a vice ordförande TIM-nämnd Region Jönköping
Ann-Marie Hedlund, ordförande stadsbyggnadsnämnden i Jönköping kommun
Jonas Ander, Länsförsäkringar
Frida Boklund, Regionchef Företagarna
Emil Hesse, Infrastrukturstrateg Region Jönköping
Thomas Gustavsson, regionråd Region Jönköping