Svenskt Hastighetsindex (SHI)

Svenskt Hastighetsindex (SHI) genomför kontinuerliga hastighetsmätningar på svenska vägar. SHI:s verksamhet omfattar oannonserade mätningar flera gånger om året inom samtliga hastighetsområden. Utöver detta kan vi göra företagsspecifika mätningar och leverera utbildning och rådgivning som stödjer ert utvecklingsarbete. Resultaten av mätningarna är företagsspecifika och är varje kunds egendom. Vid jämförelser mellan företagen anonymiseras de ni jämförs med. Jämförelser görs också mellan olika fordonssegment och vi beräknar effekterna på miljön och ekonomin. Genom att lyfta fram de goda förebilderna vill vi inspirera alla företag att bli bättre på trafiksäkerhet.

Bli en mästare på att hålla rätt hastighet
- för säkerhetens, ekonomins och miljöns skull

Sverige behöver fler goda förebilder vad gäller hastighetsefterlevnad. Rätt fart är en av de viktigaste pusselbitarna för ett trafiksäkert Sverige. Anmäl ert företag till att delta i Svenskt Hastighetsindex. Ni kan se hur ni ligger till jämfört med kollegor i den egna branschen och med alla nyttotrafikföretag i Sverige. Ni kan följa er egen utveckling över tiden jämfört med andra nationellt, regionalt och lokalt. Ni kommer att upptäcka förbättringspotentialer, kan få vårt stöd och konkreta verktyg att arbeta med.

 

Hastighetsindex mäter... 

 1. medelhastighet
 2. överhastighet i km
 3. överhastighet i procent

Hastighetsindex ger...

 1. ökad positiv syn på ert varumärke
 2. sänkta kostnader för bränsle, slitage och skador
 3. minskad belastning på vår miljö ...och ett trafiksäkrare Sverige!

 

Hastighetsindex utför...

 1. nationella jämförelser
 2. jämför inom och mellan företag, geografiskt och branschspecifikt
 3. beräkningar och redovisningar av kostnader och miljöeffekter
 4. löpande stöd, utbildning och verktyg i er utveckling mot mästarföretag

Mer information och anmälan

 • Daniel Qvarnström
 • Jönköping
 • 0734-228779
 • 036-16 25 56
 • E-post