Inventering av GCM-passager & farthinder

Ett hjälpmedel för tjänstemän att kunna påverka politiker så som att sträck i vägen och herrgårman skylt inte hjälper. Det måste till fysiska åtgärder som på så sätt minskar hastigheten, så det ska bli säkrare för gångtrafikanter att gå över gatan. När analysgruppen tittar på vad som krävs för att bidra till målen 2020 så  en målnivå på  runt 35 procent rimlig. Det skulle motsvara att drygt 10 procent av måluppfyllelsen för allvarligt skadade cyklister skulle komma från arbetet med denna indikator. Det bidrar också till reduktionen av dödade i vägtrafiken.

Enligt Trafikverkets djupstudier vid dödsolyckor omkommer mellan 10 och 20 personer varje år på GCM-passager i tätort. Av dessa omkommer de allra flesta på en passage som inte är hastighetssäkrad genom någon form av utformning som tvingar trafiken ner i hastighet, såsom t.ex. farthinder i form av gupp.

En förutsättning för att det ska gå att fortsätta följa denna indikator och därmed se kommunernas del i trafiksäkerhetsarbetet mot etappmålen 2020 är att fler kommunerna inventerar sina passager och rapporterar till NVDB. Dessutom bör de kommuner som hittills rapporterat i NVDB säkerställa att uppgifterna i NVDB hålls uppdaterade, så att förändringar i vägmiljön kan följas.

Med karta och exelmall markerar vi ut koordinater och samtidigt klassificerar vi minst 95% av GCM passagerna och farthindren i kommunen på vägarna 1-5 i NVDB. Kommunens NVDB ansvarig får en exelfil med de aktuella koordinater och klassificeringen. Exelfilen skickar de i sin tur till Trafikverkets NVDB ansvarig

Vill du veta mer

  • Daniel Qvarnström
  • Jönköping
  • 0734-228779
  • 036-162556
  • E-post