Trafiksäkerhet för alla!

För andra tredje gången i ordningen genomförde i veckan NTF i Jönköpings län en trafiksäkerhetsdag för asylsökande, tillsammans med en rad aktörer. Platsen var som tidigare Trafikövningsplats Axamo utanför Jönköping.

Tillsammans med Trafikövningsplatsen, Trafikverkets förarprovsenhet, trafikpolisen och Regionens hälskommunikatörer, bjöd NTF in till en halvdags trafiksäkerhetsinformation.

Ett 50-tal asylsökande och nyanlända och personer från andra integrationsprogram var på plats. Med hjälp av Reinholds Buss transporterades deltagarna till Axamo där man bland annat bjöds på möjligheten att testa en voltbil och lyssna på föreläsningar ifrån Trafikverket och övningsbanan. På området stod även trafikpolisens buss uppställd och där kunde deltagarna prata med polisen och titta på utrustningen i bussen.

Upp och ner
Ett populärt inslag var den "voltbil" som NTF hade med sig. Det var många som ville prova att sitta fastspända i bilen medan den snurrade ett par varv. Tanken med bilen är att få en förståelse för hur det känns att välta med ett fordon och vikten av bilbälte. Flera av deltagarna tog chansen trots att det inledningsvis kändes lite otäckt.

Vid en annan station kunde deltagarna testa ”fylleglasögon” och gå en snitslad bana för att avslutningsvis försöka prickskjuta en tennisboll i hink. Glasögonen simulerar den visuella nedsättningen som orsakas av alkohol och andra droger.

Trafiksäkerhet för alla!

2022-06-29