Trafiksäkerhetsinformation till asylsökande

I Jönköping arbetar vi med projektet ”Trafiksäkerhetsinformation och kunskap till asylsökande”. Projektet är finansierat av Länsstyrelsen och pågår mellan 15 januari till 30 november 2018. Syftet med projektet är att utifrån språkliga och kulturella skillnader skapa en förståelse för synen på trafiksäkerheten.

En blåsig onsdag i juni besökte Jönköpings läns hälsokommunikatör Dina Markos, Tekie Mussa och Zakia Shams Nässjö för att informera om trafiksäkerhet. 61 personer lyssnade på föreläsningen och många provade även att cykla efter att ha fått information om hjälmanvändning, säker cykel och om betydelsen av vissa vägmärken mm. Det blev en lyckad dag med nöjda deltagare som gick därifrån fyllda med ny kunskap och nya erfarenheter.

 

Trafiksäkerhetsinformation till asylsökande

2018-06-20