Utbildningserbjudande

Ta tillbaka ratten

Under våren och hösten 2019 kommer NTF (Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande), i samarbete med Region Jönköpings län, sektion Folkhälsa att starta projektet ”Ta tillbaka ratten”. Projektet riktar sig till kvinnor som har körkort men som av olika anledningar har slutat att köra bil eller sällan kör bil.

NTF kommer att erbjuda 2 körlektioner kostnadsfritt på körskola samt 8 teoriutbildningar där vi kommer att möta NTF, folkhälsoutvecklare, polisen m.fl. Syftet är att fler kvinnor ska fortsätta köra bil för att på så sätt ha ett fortsatt socialt, aktivt och meningsfullt liv.

Utbildningen är kostnadsfri men du binder upp dig att medverka vid 8 mötestillfällen.

Var: NTF:s lokaler, Östra Storgatan 106, Jönköping

När: Start: 20 maj 2019. 4 möten under våren, 4 möten under hösten.

Anmälan senast måndag 29 april 2019: Andrea Höbenreich Sjöstedt, NTF Jönköping andrea.hobenreich@ntf.se 036-16 25 58 (Begränsat antal platser)


2019-03-08