Barn blir skjutsade – Minskad mobilitet hos barn

Allt färre barn går eller cyklar till skolan. Samtidigt blir fyra av tio barn skjutsade med bil trots att man bor i närheten. Nu tar NTF i Jönköpings län ett helhetsgrepp med stöd av Region Jönköping.

Barns minskade fysiska aktivitet är ett folkhälsoproblem, som redan i början av 2010-talet omnämndes som en global inaktivitetspandemi. Endast två av tio barn och ungdomar i Sverige når i dag upp till WHO:s rekommendation om 60 minuter av daglig fysisk aktivitet och trenden pekar nedåt. Att gå eller cykla till skolan kan effektivt öka den dagliga fysiska aktiviteten.

Forskning vid Luleå tekniska universitet visar dessutom att barns rörelsefrihet i Sverige minskat drastiskt de senaste 50 åren. Man uppmanar regioner, kommuner och myndigheter att aktivt jobba förebyggande med frågan som tenderar till att växa sig större.

NTF i Jönköpings län har med stöd av Region Jönköping påbörjat ett tvåårigt projekt i Jönköpings län. Det går i korthet ut på att dokumentera och granska trafikmiljön utanför en F-6 skola i varje kommun. Därefter mäts trafiken, hastigheter och flöden, på samma skola och följs därefter upp med en trafikdag och diskussion vid föräldramöten.

-Varje skola och trafikmiljö är unik. Genom att dokumentera och exemplifiera tror vi oss nå målgruppen på ett bättre sätt, säger Henrik Fallegård som är projektledare.

Resultaten av NTF:s dokumentation visar bland annat att fyra av tio barn blir skjutsade till skolan av förälder, trots att trafikmiljön kan anses som god.  Endast 15 procent cyklade eller gick själva när NTF:s granskning genomfördes. Bakomliggande faktorer som föräldrars oro och sociala normer tros vara boven i dramat. Men det finns fler saker som kan påverka. Något NTF kommer att diskutera med föräldragrupper under hösten.

-Det är förvånande att så många föräldrar skjutsar sina barn även om hushållet ligger 500 meter från skolan, säger Henrik Fallegård.

I projektet som heter ”Hållbar och trafiksäker trafikmiljö utanför skolor” har följande skolor och kommuner valt att delta: Vallsjöskolan, Sävsjö, Trälleborgskolan, Värnamo, Parkskolan, Aneby, Tomaslundskolan, Vetlanda, Norrtullskolan, Eksjö, Tenhultsskolan, Jönköping, Bäckaskolan, Gnosjö, Alléskolan, Habo, Norrskolan, Tranås, Runnerydsskolan, Nässjö, Gunnarsboskolan, Mullsjö

Barn blir skjutsade – Minskad mobilitet hos barn

2024-04-30