Årsmöte 2022

Regional cykelutveckling i fokus

Närmare 50 personer deltog i NTF Jönköpings årsmöte den 23 mars som genomfördes på Ädelfors folkhögskola. Vetlanda kommun stod som värdar för mötet.

För första gången på tre år genomfördes ett fysiskt årsmöte. De senaste två åren har det genomförts via digitala kanaler men i år hade många sökt sig till Vetlanda kommun för att lyssna och träffa kollegor från andra kommuner.

Kommunstyrelsens ordförande Henrik Tvarnö inledde årsmötet genom att hälsa alla deltagare välkomna till kommunen. Han berättade att Vetlanda till ytan är en av södra Sveriges största kommuner vilket innebär båda möjligheter och svårigheter. Efter några tunga år med många utflyttande invånare vände invånarantalet i början av 2000-talet berättade han.

- Fördelen med Vetlanda är det geografiska läget. Vi finns i mitten och har nära till det mesta, sa Henrik Tvarnö.

Han pratade stolt om den företagskultur som finns i kommunen med Trivselhus, Sapa och Obus i spetsen. Kommunen är också stolta över sina idrottslag där bandy och speedway sticker ut.

Därefter öppnade vice ordförande för NTF i Jönköpings län, Rune Backlund, årsmötet officiellt. Han började med att konstatera att så många sökt sig till Vetlanda och hur roligt det är att se så många i verkligheten och inte bara via digitala möten. Han hälsade sedan årsmötets två huvudtalare Ida Hedberg och Emil Hesse, från Region Jönköping, varmt välkomna.

Ida och Emil är infrastrukturstrateger vid Region Jönköping med fokus på tillgänglighet och infrastruktur. Till årsmötet var de inbjudna för att berätta om den nya regionala cykelstrategin.

- Vi tror att möjligheten att cykla har en stor betydelse för att vara en attraktiv plats att bo och leva på, menar de.

Den regionala cykelstrategin är en del av den statliga transportinfrastrukturen, det vill säga den del som inte ligger inom tätorten. Ida Hedberg och Emil Hesse menar att den nya tekniken med exempelvis elcyklar skapar större tillgänglighet. Många cyklister kan röra sig på större områden än tidigare.

- Vi ser att ökningen har ökat betydligt under pandemin. Cykeln är ett attraktivt transportmedel men det måste finnas infrastruktur för den, sa Emil Hesse.

En av de viktigaste kuggarna i strategin är ett sammanhängande cykelnät i Jönköpings län. Man vill ta reda på var de naturliga länkarna finns i regionen.

- Mellan vilka punkter har vi rörelser i våra resor, sa Ida Hedberg

Målområden för att lyckas

Visionen är att cykeln ska vara ett attraktivt transportmedel. Själva strategin för att nå dit är att göra cyklingen trygg och säker, samt att det ska vara lätt att välja. Under själva visionen finns fyra målområden. Första målområdet är att hålla koll på vardagsresorna, det vill säga den vanligaste typen av resor. Det andra målområdet är att mäta cyklister på deras huvudsakliga cykelstråk, med lite mer fokus på andelen barn som cyklar till skolan. Det tredje målområdet är insatser. Det ska man lyckas med genom att titta på beteendepåverkan, arbeta med resvaneundersökningar, kampanjer som berör driften och underhållets betydelse.

- Här är samverkan viktig. Det ska ske på länsnivå med minst två parter, sa Emil Hesse.

Det sista och fjärde området är att förbättra förutsättningarna för arbetsplatser, som har många potentiella cyklister.

-Vi ska också fungera som ett stöd mot de kommuner som vill jobba med cykelfrågan. I många kommuner sitter man helt själv med denna fråga och då kan vi fungera och underlätta menar Ida Hedberg.

Ida och Emil tror att NTF kan ha en betydande roll för genomförande insatser i den regionala strategin. En del skulle kunna vara att NTF kartlägger var cykelbarheten ligger i regionen. De menar att utbyggnad av cykelvägar inte är någon quickfix, utan det är många parametrar som ska fungera tillsammans. En annan del är att NTF kan vara en samarbetspartner kring kampanjer, att kartlägga standarder på cykelnätverken, genomföra mätningar och sprida budskapet i sina kanaler för att nå cyklister i regionen.

Den regionala cykelstrategin är nu ute på remiss hos olika aktörer. Enligt Ida Hedberg och Emil Hesse förväntas ett formellt beslut tas av politikerna under andra kvartalet i år.

Avslutningsvis tackades tre styrelseledamöter av: Dan Ljungström, Maria Lund och styrelseveteranen och tillika NTF Jönköpings vice ordförande, Rune Backlund.

 

 

Regional cykelutveckling i fokus

2022-03-24