Kontaktpersoner

Daniel Kvarnström
Presskontakt

Verksamhetschef
daniel.kvarnstrom@ntf
0734-228779

Våra pressmeddelanden

Här visas våra senaste pressmeddelanden.

NTF underkänner snöröjning och halkbekämpning i landets kommuner

tor 1 jun 2023

Över 13 000 gående skadas årligen i trafiken och den vanligaste olyckstypen är halkolyckor vintertid. NTF arbetar för att minska antalet fallolyckor och har därför undersökt hur väl snöröjning och ...

bältejkpg21

tor 25 nov 2021

I Jönköpings län använder 98 procent av förare och framsätespassagerare bilbältet. Nationellt är användningen 96 procent. Men trots att så många använder bälte så är ungefär var tredje omkommen per...

Dålig hastighetsefterlevnad på 40 sträckor

tor 6 maj 2021

Medelhastigheten på kommunala gator har minskat, men förarna behöver fortfarande bli bättre på att hålla hastigheterna, framför allt på gator med hastighetsgräns 40 km/tim. Det visar den årliga tät...

Press vintersäkra

fre 12 feb 2021

Inför årets sportlovsresor är det många som fyller på spolarvätska och ser över sina vinterdäck. Helt rätt. Men glöm inte att vinterutrusta inne i bilen. Vid en olycka kan du lätt bli stillastående...

Press vägunderhåll jkpg

tis 26 jan 2021

I Sverige skadas årligen cirka 3000 gående allvarligt i trafikrelaterade fallolyckor. Fallolyckorna drabbar i hög grad kvinnor och äldre personer. Var fjärde fallolycka leder till bestående men. Fö...

Bälte Jönköping 2020

tis 1 dec 2020

Vi har under året sett ett antal uppmärksammade olyckor med tragisk utgång där de inblandade varit ungdomar sittande i baksätet. Efter att ha analyserat data från akutsjukvården i hela landet kan N...

Reflex 2020

mån 23 nov 2020

40 procent av alla trafikolyckor där gående är inblandade inträffar när det är mörkt. Inte så konstigt kanske, men visste du att de flesta olyckor med gångtrafikanter sker i tättbebyggda områden me...

Cykelhjälm Jönköping (1)

ons 14 okt 2020

Användningen av cykelhjälm ökar i Sverige. För första gången på åtta år är trenden tydlig. Ökningen gäller för både vuxna och barn och Jönköpings län följer den nationella utvecklingen. 50 procent ...

Vaggeryd

mån 21 sep 2020

minskolväg (1)

fre 28 aug 2020

NTF i media

Här visas de senaste 7 dagarnas artiklar.

NTF underkänner landets snöröjning

Fler än 13 000 gångtrafikanter skadas varje år. NTF har därför kartlagt landets snöröjning och konstaterar att i hälften av alla observationer går kommunerna underkänt. För att få fler kommuner att prioritera drift och underhåll av gångstråk har NTF genomfört en undersökning i 20 kommuner för att ta reda på hur förhållandena är under vintern. Resultatet är nedslående - i hälften av fallen blir det underkänt. Motsvarande observationer av halkbekämpningen visade att 31 procent fick underkänt. På flera platser delar kommunen ansvaret för snöröjning och halkbekämpning med fastighetsägare och NTF lyfter behovet av samordning. – Om olyckorna ska minska måste det bli en förbättring. Ansvaret behöver tydliggöras och man bör regelbundet kontrollera att de entreprenörer som får uppdraget att snöröja och halkbekämpa utför detta tillräckligt väl, säger Agneta Berlin, nationell projektledare NTF. Vinterns stickprov kommer nu i detalj att delges berörda kommuner. NTF kommer att föra en dialog om vad som kan förbättras och rekommenderar bland annat att kommunerna att se över sin kommunikation till både fastighetsägare och allmänhet. Invånarna bör informeras om hur riskerna vintertid kan undvikas och möjliggöra att utsatta grupper har tillgång till halkskydd. NTF:s undersökning av snöröjning och halkbekämpning är genomförd i följande 20 kommuner: Askersund, Fagersta, Halmstad, Hässleholm, Karlshamn, Kil, Kiruna, Laholm, Lindesberg, Mora, Motala, Nordmaling, Nybro, Södertälje, Töreboda, Vänersborg, Ånge, Heby, Krokom och Sveg.

NTF underkänner snöröjning och halkbekämpning i landets kommuner. Dubblett av 1 annat omnämnande.

Åtta platser per kommun valdes ut och stickprov genomfördes vid tre tillfällen per plats. Totalt gjordes 480 observationer där kvalitén på snöröjning och halkbekämpning bedömdes under perioden november 2022 – mars 2023. Undersökningen visade att snöröjningen bedömdes vara otillräcklig vid 49 procent av observationerna. Motsvarande observationer av halkbekämpningen visade att 31 procent fick underkänt. På flera platser delar kommunen ansvaret för snöröjning och halkbekämpning med fastighetsägare och NTF lyfter behovet av samordning. – Om olyckorna ska minska måste det bli en förbättring. Ansvaret behöver tydliggöras och man bör regelbundet kontrollera att de entreprenörer som får uppdraget att snöröja och halkbekämpa utför detta tillräckligt väl, säger Agneta Berlin, nationell projektledare NTF. I samband med att det sista av vinterns grus nu sopas upp över hela landet kommer resultaten från vinterns stickprov i detalj att delges berörda kommuner. NTF kommer att föra en dialog om vad som kan förbättras. NTF rekommenderar bland annat att kommunerna att se över sin kommunikation till både fastighetsägare och allmänhet. Invånarna bör informeras om hur riskerna vintertid kan undvikas och möjliggöra att utsatta grupper har tillgång till halkskydd. – De pengar som samhället sparar genom färre olyckor skulle kunna satsas på bättre underhåll av gång- och cykelbanor. Då skulle troligen fler välja ett hållbart resande även vintertid, säger Agneta Berlin.