Därför ska du välja SHI

Allt fler transport, logistik - och bussbolag ansluter sig till svensk hastighetsindex - SHI. Under våren slog antalet total mätningar rekord med över 10 000 mätningar över hela Sverige.

NTF i Jönköping läns bolag, Säker Trafik i Jönköpings län, tillhandahåller ett antal tjänster inom trafiksäkerhet. Flaggskeppet är SHI- svensk hastighetsindex, som är en fortsättning på Vägverkets dåvarande aktörsmätningar. I mer än tio år har bolaget bedrivit hastighetsmätningar åt en mängd olika bolag, föreningar och privatpersoner.

SHI bidrar till en ökad trafiksäkerhet generellt, helt i linje med Nollvisionen. Förutom efterlevnaden av hastighet bidrar även tjänsten till att kunderna får en ökad hållbarhet och stärker sitt varumärke. Det har också blivit en arbetsmiljöfråga hos många kunder.

Olika branscher och kunder
SHI riktar sig till olika transportbolag, logistikföretag, bussbolag, budfirmor och kommuner samt regioner som upphandlar kollektivtrafik. Bland våra kunder finns etablerade namn som Postnord, DB Schenker, Nobina och Västtrafik AB.

SHI genomförs vid två tillfällen per år, under åtta veckor vid varje period. En mätning görs under våren och den andra under hösten. Vid vårens mätning slogs ett nytt rekord med över 10 000 mätningar, utförda från Malmö i söder till Luleå i norr. Totalt har SHI-mätningar skett på ett 15-tal olika platser i Sverige under våren.

En del kunder har på senare år varit att komplettera sina SHI-mätningar med bältesmätningar och koll av distraktion hos förare. Tjänsterna är SBI, svensk bältesindex och SDI, svensk distraktionsindex.

Två rapporter
Det kunden får av Säker Trafik i Jönköpings län (STJ), är förutom en transparent dialog under mätningarna utförande, en förrapport med samtliga mätningar och därefter en sammanställning och rapportskrivning. Ur rapporten kan man bland annat läsa genomsnittshastigheter, högsta noteringar av hastigheter, vilka fordon som har noterats, platser och tidpunkter, samt en sammanställning och jämförelse med andra företag i samma bransch eller kundsegment. Underlaget presenteras ofta för företagens ledningsgrupper och ligger till grund för olika insatser inom trafiksäkerhet, som står högt upp på agendan hos kunderna.

Är ditt företag intresserade av SHI eller annan trafiksäkerhetstjänst?

Kontakta Henrik Fallegård på 0733-199145 så berättar han mer.

 

 

Därför ska du välja SHI

2022-06-30