Välbesökt på NTF`s väghållarträff!

Under vecka 46 anordnande NTF Jönköping väghållarträff för länets kommuner. Inbjudna var tjänstemän från kommunerna, region jönköping, räddningstjänst, polis, länsstyrelsen och försäkringsbolag.
Det var första gången NTF Jönköping anordnade ett liknande seminarie, och tanken är att det ska vara årligen återkommande.
Dagen bjöd bland annat på information från Trafikverket och transportstyrelsen.
Syftet med dagen är att samla ihop alla som på nåt sätt jobbar med väghållning och trafiksäkerhet i respektive verksamhet.


2016-11-15