NTF granskar vägunderhållet i Jönköping och Växjö

I Sverige skadas årligen cirka 3000 gående allvarligt i trafikrelaterade fallolyckor. Fallolyckorna drabbar i hög grad kvinnor och äldre personer. Var fjärde fallolycka leder till bestående men. För att ta reda på hur väl snöröjning och halkbekämpningen fungerar i Växjö och Jönköping kommun genomför NTF denna vecka sin första av vinterns totalt fem besiktningar.

Ungefär 70 procent av de allvarligt skadade i fallolyckor är kvinnor, oavsett ålder. Åldersfördelningen visar att en majoritet är 55 år och äldre, med störst andel bland 5564 åringar, det vill säga bland de som fortfarande är yrkesverksamma.

Fallolyckorna kan ofta relateras till att gångtrafikanter halkat eller snubblat och tappat balansen till följd av kanter eller andra ojämnheter. Till stor del är detta orsaker som skulle kunna avhjälpas med drift- och underhållsåtgärder. Nästan två av tre fallolyckor med allvarligt skadade gående sker under december till mars. Närmare två av fem har fallit på en trottoar och cirka hälften av de gående skadas allvarligt på trottoarer och gång- och cykelvägar.

-Vi kommer titta på 14 platser i kommuner där fastighetsägare och kommunen delar på ansvaret för halkbekämpning. För många äldre kan undermåligt underhåll vintertid innebära att man drar sig för att gå ut vilket för många kan innebära en långvarig och ofrivillig isolering från samhället, säger Daniel Kvarnström som är verksamhetschef på NTF i Jönköpings län.

Två av tre allvarligt skadade gångtrafikanter skadas på grund av halt väglag. Halkolyckor på is och snö inträffar från oktober till april. Många skadefall uppstår när temperaturen både i luften och på vägytan varierar mellan plus- och minusgrader, inte sällan i kombination med snöfall och/eller regn. Särskilt riskfyllt är det med väderväxlingar dagtid, exempelvis när milt väder slår om till minusgrader i kombination med snöfall. I april, men även under hela sommarhalvåret är rullgrus en av de vanligaste orsakerna till fallolyckor.

Kontaktperson:

Daniel Kvarnström, Verksamhetschef, NTF i Jönköpings län, med verksamhetsområde Kronobergs län. Telefon: 073-422 87 79