NTF Jönköpings läns årsmöte

Den 25 mars 2015 höll NTF Jönköpings årsmöte på Hotell Victoria i Jönköping.

12 kommuner var representerade.

Representanter för myndigheter, organisationer, försäkringsbolag, Regionförbundet och företag med flera.

Länsstyrelsen
Polismyndigheten
Räddningstjänsten Jönköping
Höglandets räddningstjänstförbund
Aneby räddningstjänst
Region Jönköping
Motormännen
Trafikverket
Representanter för NTF
NTF ombud
Kanslipersonal

Medverkande föreläsare:
Marie Johansson NTF styrelse/Gislaveds kommun
Stefan Johansson Trafikverket
Jan Schyllander MSB

Förbundstämman började med att Jönköpings kommun hälsade deltagarna välkomna i egenskap av värd för stämman. Anders Hulusjö, kommunstyrelsens ordförande Jönköping, inledde med att berätta om Jönköping kommun och lyfte särskilt fram högskolan.

NTF Jönköpings ordförande och tillika landshövding Minoo Aktharzand förklarade sedan stämma öppnad.

Marie Johansson, kommunstyrelsens ordförande i Gislaved samt styrelseledamot i NTF Jönköping, pratade sedan om NTF:s betydelse för kommunernas trafiksäkerhetsarbete. Hon lyfte bland annat fram det fina arbete som NTF Jönköping har gjort tillsammans Jönköpings kommun med att säkerställa skolskjutshållplatser.

Jan Schyllander hade en intressant föreläsning kring cykelolyckor ur ett kommunalt perspektiv. Föreläsningen följdes upp av en rad intressanta frågeställningar och diskussioner.

Stefan Johansson, Trafikverket, föreläste kring de nya regler som gäller cykelöverfarter och cykelpassager. Även detta skapade många bra diskussioner. Samtliga var dock överens om att de nya reglerna är otydliga och krångliga.

Förbundstämman avslutades med årsmötet och avtackning av NTF Jönköpings chefskonsulent Åke Qvarnström som gick i pension på dagen 20 år efter att han blev anställd, den 1 april 1995. Åke Qvarnström har med stort engagemang framgångsrikt bedrivit trafiksäkerhetsarbete i Jönköpings län.

Presenterades gjorde även NTF Jönköpings läns nya verksamhetschef och Säker Trafiks nya VD. Daniel Qvarnström som tidigare har arbetat i föreningen har ny befattning som verksamhetschef och Alexander Airosto nyrekryteras som VD vid NTF Jönköpings läns bolag Säker Trafik Jönköping.


2015-04-20