NTF Jönköpings Län på NTF Kongress

Vartannat år håller NTF en nationell kongress. Den 16 april 2015 hölls kongressen på riksdagen i Stockholm.

Syftet med riksdagen var att presentera NTF:s nya nationella strategi och att komma till beslut i de ärenden som de lokala förbunden hade motionerat.

Förutom ordinarie personal deltog även Anders Gustafsson, styrelserepresentant NTF Jönköpings Län.

Värt att nämna är att NTF:s nuvarande ordförande, Monica Green fick fortsatt förtroende. Monica tillsammans med infrastrukturminister Anna Johansson delade ut NTF:s pris, Guldtriangeln.

Guldtriangeln delas ut vartannat år till den eller de kommuner som gjort något extra för att öka trafiksäkerheten för sina invånare. Vinnaren denna gång var Växjö kommun som fick priset för sitt projekt "ögonkontakt sökes" och för att man vågar se människan som en aktiv, motiverad och medveten del av trafiksystemet.

NTF har fyllt 80 år och kvällen avslutades med en gemensam middag för att högtidlighålla detta.

För mer information om kongressen, gå in på www.ntf.se


2015-05-06