NTF Jönköpings län informerar om trafiksäkerhet på Landsbro skola


Den 14 april var representanter från NTF Jönköpings län och informerade elever i årskurs 9 om trafiksäkerhet.

Dagen innehöll information om bl.a; säkerhet i buss, bälte, cykel, moped.

Informationen avslutades med att eleverna fick prova hur balans och motorik påverkas vid olika påverkansgrader.

Om du är intresserad av att vi ska komma till Er och informera. Tveka inte att kontakta oss.


2015-04-20