Fler hastighetskontroller nästa vecka

För att en väg ska vara anpassad till höga farter ska bland annat sidoområdena vara säkra så att bergväggar, träd och stolpar inte kan ge dödliga skador vid en avåkning och vägen ska vara separerad så att det inte går att frontalkollidera. Först när vägen är säker kan hastigheterna vara höga.

Polisen ska låta den lokala problembilden styra, det ska bli ännu tydligare i den nya polisorganisationen. Det betyder t ex att polisen nästa vecka kontrollerar hastigheten där man vet att det finns problem, både med höga hastigheter och många olyckor.

- Polisen vet var det går fort och det är där vi kommer att genomföra extra kontroller denna vecka. Målet är: färre döda och svårt skadade i trafiken och då måste hastigheten ner, säger Christer Sandberg, Trafiksektionen vid polisen i Jönköping.

Vi människor har ofta svårt att bedöma riskerna med höga hastigheter, men våldet mot kroppen är lika stort när man krockar i 90 km/tim som om man trillar från 10:e våningen på ett hus.

Även stoppsträckan ökar; vid de bästa förutsättningarna från t ex 41 m i 70 km/tim till 59 m i 90 km/tim.

- Det är bättre att komma fram några minuter senare än utsätta sig och sina medtrafikanter för faror i trafiken. Genom att lätta på lite på gasen skulle vi kunna minska antalet olyckor och rädda liv. Vad betyder några minuter mot att du inte kommer fram alls? Säger Eleonor Franklin, projektledare vid NTF Jönköpings län.


Under hela nästa vecka gör polisen en extra satsning på att kontrollera hastigheten. Insatsveckan är gemensam för hela Europa.


2015-04-10