Extra kontroller nästa vecka

Extra kontroller nästa vecka
70 personer dödas årligen av alkohol och droger i trafiken.

Nästan all trafik (99,78%)utgörs av nyktra förare, ändå visar statistik från Trafikverket att fler än en fjärdedel av alla omkomna i trafiken dog i en alkohol- eller drogrelaterad olycka. Den 1-7 juni, vecka 23, har Polisen insatsvecka med fokus på trafiknykterhet, Polisen gör då extra många alkoholutandningsprov.

Diagrammet visar antal respektive andel omkomna i en alkohol- och/eller -drogrelaterad trafikoycka.

Polisen arbetar aktivt för att hitta och stoppa så många påverkade förare som möjligt, men förutsättningarna är väldigt olika. Polisen kan be vem som helst att göra ett alkoholutandningsprov, men för att testa någon för droger krävs misstanke.

- Om vi fick möjlighet att genomföra drogtester på vägen skulle förutsättningarna för en drogfri trafik öka. Allt fler poliser är dock duktiga på att se tecken på drogpåverkan och kan därmed ta in förare för test, säger Christer Sandberg, Trafiksektionen vid polisen i Jönköping.

Den åldersgrupp som idag är mest överrepresenterad i dessa olyckor är unga vuxna, 25-34 år, där 40 procent av de som omkommit i trafiken gjort det i en alkohol- eller drogrelaterad olycka.

- Vi måste alla ta ett ansvar, både för vår egen körning men också genom att anmäla om man befarar att någon i sin närhet kör berusad eller drogpåverkad.
Bättre och lättare metoder för att kontrollera droger i trafiken skulle underlätta för polisens arbete. NTF jobbar fortsatt med att genomföra informationsinsatser till både unga och vuxna för att öka trafiksäkerheten, säger Eleonor Franklin, projektledare vid NTF Jönköpings län.


2015-06-03